Länkar

Iréne Håkansson

Konstnär, konstpedagog och folkhögskolelärare

Konstnärernas riksorganisation.

Föreningen Svenska Konstnärinnor

En grupp konstnärer med den gemensamma nämnaren att alla har studerat för Georg Suttner.

Ett konsortium för konst och kultur. Bedriver konstnärlig verksamhet på bred fornt i den gamla skolan i Gustavsfors.

Kurser och arbetsperioder - utställningar i Bohuslän och Salernes, Frankrike.

Ett hus för konst, musik, möten och utställnigar.

Konstutställning och gårdsbutik.Länkar