Länkar

Iréne Håkansson

Konstnär, konstpedagog och folkhögskolelärare

Länkar

KRO

Konstnärernas riksorganisation.

FSK

Föreningen Svenska Konstnärinnor

Grupp Apikal

En grupp konstnärer med den gemensamma nämnaren att alla har studerat för Georg Suttner.

Gustavsforsgruppen (GG)

Ett konsortium för konst och kultur. Bedriver konstnärlig verksamhet på bred fornt i den gamla skolan i Gustavsfors.

Gerlesborgsskolan

Kurser och arbetsperioder - utställningar i Bohuslän och Salernes, Frankrike.

Aoseum

Ett hus för konst, musik, möten och utställnigar.

Rathckegården

Konstutställning och gårdsbutik.